Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Alleluja!
Happy Easter from Co-OPERATIO Robert Piątek